Genealogie KROOK


Het kroost der menschen is der bla’dren lot gelijk.
Het barre najaar drijft die loovren neer in ‘t slijk. 
Maar jeugdig groen schiet op, wanneer de lente nadert. 
Zoo bloeit hier de eene stam, de andre sterft  ontbladerd.

Uit Homorus Ilias VII: 146 B 148 vert. Mr J. van 
‘s Gravenweert (P.J. Ritsema voor Groninger tak).

Welkom bij mijn Genealogie

Van 1990 af ben ik, op zoek naar naamgenoten. In het begin ging mijn belangstelling alleen uit naar de tak waartoe mijn familie behoort. Dat is de Groninger tak met de oudste stamvader Pieter Croock , geboren rond 1655. Deze duikt op in het garnizoen Lieroort, bij Embden (DL). Zie voor nadere informatie de Groninger tak.

Nadat ik met de Groninger tak niet verder kwam, heb ik mijn onderzoek voortgezet met alle Krook-en die, voor zover bekend, hun wortels in Nederland hebben gehad.  

Mijn gehele bestand is op deze webpagina geplaatst. Dit houdt beslist niet in dat ik alle Krook-en, die de laatste eeuwen in Nederland hebben gewoond, heb gevonden. Op deze homepage zijn dus beslist niet vermeld alle Krook-en die in ons land hun domicilie hebben gehad .De naam Krook komt vooral in de 17e en 18e eeuw geregeld voor in met name de provincies Utrecht, Zuid- en  Noord Holland en Zeeland. Van velen zijn de afkomst, de geboortedatum en trouwdatum niet bekend. De datums heb ik zo goed mogelijk geschat weergegeven.

 

Privacy:

Standaard worden de gegevens van levende personen niet gepubliceerd. Mocht U nadere informatie over betreffende personen wensen dan kunt u een aanvraag indienen via het "Contactformulier". Privacy gevoelige gegevens worden niet verstrekt.

De gegevens op deze site zijn openbaar voor persoonlijk gebruik. Wanneer U hiervan gebruik wenst te maken graag even een mededeling aan de beheerder via het "contactformulier". 

 

Tenslotte:

Deze website is door mij met de meeste zorg samengesteld. Veel naamgenoten hebben mij gevraagd de meest recente gegevens in hun genealogie te vermelden. Meer dan eens stuurde men mij geboortekaartjes, ondertrouwkaarten en e-mails met het verzoek de vermelde aanvullingen op te nemen. Een ieder die mij op welke wijze heeft geholpen, hartelijke dank. Graag had ik de periode van 1650 tot heden met meer biografische, lokale en regionale gegevens aangevuld. Helaas ben ik hier niet aan toe gekomen. Voor eventuele aanvullingen alsmede opgave van geconstateerde onjuiste vermeldingen, houd ik mij graag aanbevolen. In een volgende editie zullen deze dan worden verwerkt. 

 

T. Krook Doetinchem

 

Vanaf 2017 wordt de genealogie bijgehouden door Mart Krook, Zuidwolde
U kunt aanvullingen of onjuiste vermeldingen mailen aan hem via het contactformulier of via 0528 372673 )
     
1 mei 2017